Διαμεσολάβηση: Μία ευκαιρία για ουσιαστικό Διάλογο! Ελισάβετ Τσέλιου

Οι άνθρωποι που επιλέγουν την Διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους, ή απλώς συμμετέχουν σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), στις περιπτώσεις που αυτή επιβάλλεται από το Νόμο, έχουν την ίδια αίσθηση, όταν δηλώνουν ή καταγράφουν τις εντυπώσεις τους: …

Τραπεζική Διαμεσολάβηση στην εταιρεία «ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

Τραπεζική Διαμεσολάβηση στην «ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

Η εταιρεία μας, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, δραστηριοποιείται συστηματικά στον τομέα της διαμεσολάβησης μεταξύ της Τράπεζας Eurobank και δανειοληπτών, με σκοπό την οριστική και συνολική επίλυση των διαφορών τους από κάθε είδους  δάνεια (επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, σε ευρώ ή …