Σύμβαση της Σιγκαπούρης για την Διαμεσολάβηση – Ευγενία Σαρίδου

Σύμβαση της Σιγκαπούρης για την Διαμεσολάβηση - Ευγενία Σαρίδου

Συγγραφέας:

Η Διεθνής Σύμβαση της Σιγκαπούρης για την Διαμεσολάβηση (στο εξής Σύμβαση ή Σύμβαση της Σιγκαπούρης), είναι ένα μνημειώδες εργαλείο, το οποίο συνετάγη από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) και αφορά υποθέσεις εμπορικής φύσεως που έχουν διεθνή χαρακτήρα (δηλαδή σχετίζονται, με κάποιον τρόπο, με περισσότερα από ένα κράτη).

Η Σύμβαση έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και κατά την διάρκεια της λαμπρής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στην Σιγκαπούρη,  στις 7 Αυγούστου 2019, υπογράφηκε από 46 εκπροσώπους κρατών, μεταξύ των οποίων και πρωταγωνιστές του παγκόσμιου εμπορίου, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Η Σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή όταν, τρεις (3) από τις χώρες που υπέγραψαν, ολοκληρώσουν την διαδικασία κύρωσής της.

Με τη Σύμβαση της Σιγκαπούρης, η οποία ακολουθεί το ιδιαίτερα πετυχημένο μοντέλο της Σύμβασης της Νέας Υόρκης για την Διαιτησία (1958), δίνεται η δυνατότητα, όταν ένα μέρος μιας συμφωνίας, που έχει προκύψει μετά από διαδικασία Διαμεσολάβησης, δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, να ζητηθεί από το άλλο μέρος η άμεση εκτέλεση της συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας-μέλους της Σύμβασης. Η Σύμβαση περιλαμβάνει ορισμούς των σχετικών εννοιών, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση και εκτέλεση των συμφωνιών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους μπορούν τα αρμόδια όργανα εκάστου κράτους μέλους να αρνηθούν την αναγνώριση και εκτέλεση των συμφωνιών από Διαμεσολάβηση.

Η παγκόσμια εμπορική και νομική κοινότητα υποδέχθηκε αυτή τη νέα Σύμβαση, με ιδιαίτερη θέρμη, καθώς για πρώτη φορά παρέχεται ένας εναρμονισμένος και αποτελεσματικός διασυνοριακός μηχανισμός αναγνώρισης και εκτέλεσης των συμφωνιών που προκύπτουν από την διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Με αυτό το πολύτιμο εργαλείο, αίρεται η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που υπήρχε, σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με την δύναμη και την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών από διαμεσολάβηση. Πλέον η Διαμεσολάβηση με αυτό το εργαλείο μπορεί να προσφέρει, για υποθέσεις εμπορικής φύσεως με διεθνή χαρακτηριστικά, σταθερότητα και ασφάλεια.