Ψηφιακή υπογραφή στις συμφωνίες Διαμεσολάβησης

Συγγραφέας:

Η υπογραφή Πρακτικού Διαμεσολάβησης με τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης μέσω gov.gr, είναι γεγονός!

Πρόκειται συγκεκριμένα για οικογενειακή διαμεσολάβηση μεταξύ των γονέων ανήλικου παιδιού, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην εταιρεία μας, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό τηλεδιάσκεψης – με τον Πατέρα, που διαμένει και εργάζεται στο εξωτερικό – και φυσικής παρουσίας στον χώρο της «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» – της Μητέρας και των νομικών παραστατών των δύο γονέων -.

Τόσο το ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής στην διαμεσολάβηση, όσο και το πρακτικό επιτυχίας της διαμεσολάβησης, υπογράφτηκαν άμεσα από τον Πατέρα με την διαδικασία της έκδοσης ψηφιακής βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του, μέσω gov.gr, και μέσα σε δέκα λεπτά, στάλθηκαν ηλεκτρονικά στην διαμεσολαβήτρια. Ακολούθησε η υπογραφή τους από την Μητέρα, τους νομικούς παραστάτες και την διαμεσολαβήτρια και η κατάθεση  του πρακτικού διαμεσολάβησης στην γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου το πρακτικό να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο.

Η αμεσότητα, ο σύντομος χρόνος, η αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης με την επίτευξη της συμφωνίας και την υπογραφή της, παρά την απουσία του ενός γονέα στο εξωτερικό, πρόσφερε μεγάλη ικανοποίηση, ανακούφιση και ασφάλεια στους γονείς. Η άμεση εκτέλεση της συμφωνίας τους θα επισφραγιστεί με την μετάβαση του παιδιού  στην χώρα διαμονής του Πατέρα, κατά το διάστημα των επερχόμενων εορτών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς!

 

Η ψηφιακή βεβαίωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.