Συγγραφέας:

Γιατί η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι επωφελέστερη  από το συμβιβασμό στις διαφορές που αφορούν τη διάσταση και το διαζύγιο;

Όλο και περισσότερα ζευγάρια παντρεμένα ή που συζούν  με ή χωρίς  σύμφωνο συμβίωσης βρίσκονται αντιμέτωπα με το χωρισμό και το διαζύγιο. Η καθημερινότητα του ζευγαριού και των παιδιών τους με προσωπική τους απόφαση  ή  χωρίς τη θέληση τους, αλλάζει και  οι σχέσεις τους εισέρχονται σε  κρίση  καθώς πολλά και διαφορετικά συναισθήματα ( όπως θυμός, πικρία, μοναξιά, εχθρότητα κλπ) τους κατακλύζουν.

Σοβαρά θέματα όπως η μετοίκηση του ενός συζύγου από την οικογενειακή στέγη, η άσκηση της επιμέλειας των παιδιών, το δικαίωμα της επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν κατοικεί το/τα παιδιά, το ύψος της διατροφής των ανήλικων παιδιών ή του συζύγου, η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης, εκπαιδευτικά θέματα και άλλα σοβαρά θέματα της καθημερινότητας των παιδιών αλλά και ο χωρισμός κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, η αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων πρέπει άμεσα να επιλυθούν .

‘Όταν ένας σύζυγος ή σύντροφος  δεν επιλέγει  να διεξάγει ένα χρονοβόρο και πολυδάπανο δικαστικό του παρέχονται  δύο επιλογές η  συμβιβαστική επίλυση μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων  ή η οικογενειακή διαμεσολάβηση. Ποιο από τα δύο είναι επωφελέστερο για μένα ;

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση  είναι διαδικασία που  παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη  να συμμετέχουν  αυτοπροσώπως μαζί με το δικηγόρο τους    και να  έχουν  στα χέρια τους  τον έλεγχο των επιλογών τους . Αντίθετα στη  συμβιβαστική επίλυση  οι  διαπραγματεύσεις διεξάγονται  μέσω   των πληρεξουσίων δικηγόρων τους  . Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή  αποκαθίσταται και καλλιεργείται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μερών αφού στις οικογενειακές υποθέσεις   που αφορούν παιδιά  οι γονείς  χρειάζεται να συνεργάζονται μεταξύ τους και μετά το χωρισμό. Επειδή η   οικογενειακή διαμεσολάβηση  προσαρμόζεται στις ανάγκες  κάθε υπόθεσης   και  εξελίσσεται  ενώπιον των μερών   αποφεύγονται παρανοήσεις που μπορεί   να κλιμακώσουν τη διαφωνία τους. Τα μέρη αναλαμβάνουν  ευθύνη για την υπόθεση τους  αντί να μεταθέτουν την ευθύνη στο δικηγόρο τους  με αρνητικές πολλές φορές συνέπειες για τη σχέση εντολέα – δικηγόρου.

Στη  συμβιβαστική επίλυση οι δικηγόροι των μερών ανταλλάσσουν  προτάσεις  ενώ στην οικογενειακή  διαμεσολάβηση διερευνώνται οι επιδιώξεις των μερών  και όλες οι  δυνατές  επιλογές για την ικανοποίηση τους. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση  ενδείκνυται  η συμμετοχή του παιδιού για να ακουστεί η φωνή του και οι ανάγκες του να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της συμφωνίας. Δημιουργείται έτσι  ένα λιγότερο συγκρουσιακό πλαίσιο για την άσκηση της επιμέλειας και της επικοινωνίας που εξυπηρετεί  το συμφέρον του παιδιού. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι ευέλικτη διαδικασία καθώς επιτρέπει την επίλυση νομικών και μη θεμάτων σημαντικών για τα μέρη και επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων που επηρεάζουν τις σχέσεις τους  όπως  νέοι σύντροφοι κλπ. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση καταλήγει σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία ολοκληρωμένη και λεπτομερή  με υψηλό βαθμό ικανοποίησης των μερών και όχι σε ένα συμβιβασμό  που είναι αποτέλεσμα υποχωρήσεων ή  παραιτήσεων από εκείνο που τα μέρη επιθυμούν.

Η συμφωνία  παρέχει  τίτλο εκτελεστό άμεσα  για θέματα όπως η διατροφή κλπ ακόμη και πριν την αμετάκλητη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Με τον τρόπο αυτό ανασχεδιάζεται γρήγορα και ολοκληρωμένα  το παρόν και το μέλλον της οικογένειας μετά  το χωρισμό, τη διάσταση και το διαζύγιο και αποφεύγονται νέες συγκρούσεις στο μέλλον.