Συγγραφέας:

Ένας γάμος μπορεί να σηματοδοτήσει, εκτός από την δημιουργία μιας οικογένειας και την έναρξη μιας οικογενειακής επιχείρησης. Οι σύζυγοι γίνονται  συνεταίροι συμβάλλοντας με την εργασία τους και συμμετέχοντας στο κεφάλαιο και τη διοίκηση της εταιρείας.

Τι γίνεται όταν οι σχέσεις του ζευγαριού δεν είναι πλέον αρμονικές και ο ένας από τους  δύο επιθυμεί το διαζύγιο;  Πώς μπορεί να ικανοποιηθεί η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και συγχρόνως η επιχείρηση να συνεχίσει τη λειτουργία της; Τι γίνεται όταν τα μέλη μιας οικογένειας που είναι ταυτόχρονα και συνεταίροι στην επιχείρηση διαφωνούν; Οι διαφωνίες μπορεί να εξελιχθούν σε ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα που θα επηρεάσει καταλυτικά  την εύρυθμη λειτουργία, αν όχι τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Υπάρχει εκτός από το δικαστήριο  άλλος, πιο ήπιος και φιλικός τρόπος επίλυσης αυτών των διαφορών που συγχρόνως να είναι και νομικά δεσμευτικός;

Αποτελεί πλέον εμπειρία μας ότι η διαμεσολάβηση είναι ο ιδανικός τρόπος για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών στην οικογενειακή επιχείρηση. Με την παρέμβαση του έμπειρου και εξειδικευμένου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, τα μέρη μαζί με τους δικηγόρους τους μπορούν τώρα να επιλύσουν τις διαφορές τους μακριά από τη δημοσιότητα των δικαστηρίων, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οικονομικά και σε ένα πολιτισμένο και εχέμυθο περιβάλλον. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ο ένας ενώπιον του άλλου, με την παρουσία των δικηγόρων τους, μέσω του διαμεσολαβητή, θα διαπραγματευθούν και θα  αναζητήσουν εκείνες τις λύσεις που είναι αμοιβαία επωφελείς. Η συμφωνία τους θα περιληφθεί στο πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο μετά την υπογραφή του και την κατάθεσή του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο  είναι τίτλος νομικά δεσμευτικός και  εκτελεστός, όπως μια δικαστική απόφαση. Ταυτόχρονα με την οριστική διευθέτηση των οικονομικών απαιτήσεων τους, τα μέλη της οικογένειας  θα διασώσουν την αξιοπρέπειά τους, τις  σχέσεις,  αλλά και την καλή φήμη και την λειτουργία της επιχείρησης. Αυτοί είναι οι λόγοι που αξίζει να δοκιμάσετε  τη διαμεσολάβηση!