Συγγραφέας:

Η απόφαση  για το διαζύγιο και τον χωρισμό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και  μικρότερη συμμετοχή στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Πώς όμως μπορεί να εξασφαλιστεί μια ισότιμη παρουσία των γονέων στην ζωή των ανήλικων παιδιών τους, μετά το χωρισμό  και το διαζύγιο;

Η  επιλογή  της συνεπιμέλειας αποτελεί μια λύση που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να διασώσει το ζευγάρι από άσκοπες μελλοντικές συγκρούσεις, να προστατεύσει τον γονέα  από το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης, να κατανείμει τον κόπο της ανατροφής των παιδιών  και να εξασφαλίσει ισότιμη συμμετοχή των γονέων στις αποφάσεις που αφορούν σημαντικούς τομείς της ζωής του παιδιού, όπως η ανατροφή και η εκπαίδευση .

Πώς όμως άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες που διαφωνούν, που δεν θέλουν πλέον  να ζουν μαζί και επιθυμούν να λύσουν το γάμο ή το σύμφωνο  συμβίωσης, μπορούν να συμφωνήσουν στην από κοινού άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών τους;

Η διαμεσολάβηση αποτελεί την πλέον αποτελεσματική διαδικασία μέσω της οποίας αυτός ο στόχος είναι πλέον εφικτός . Στη διαμεσολάβηση  τα μέρη μιας οικογενειακής διαφοράς θα επεξεργαστούν και θα επιλύσουν μέσα σε λίγες μόλις  ώρες, τις διαφορές τους με την βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου διαμεσολαβητή κοινής επιλογής τους και την παρουσία των δικηγόρων τους,  καταλήγοντας σε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία. Αυτή  μπορεί να είναι μια συνολική συμφωνία με την οποία θα  ρυθμίσουν αναλυτικά την άσκηση της κοινής επιμέλειας (συνεπιμέλειας) των ανήλικων παιδιών τους και ταυτόχρονα  όλα τα υπόλοιπα οικονομικά ή νομικά θέματα που απασχολούν το ζευγάρι , όπως την διατροφή, την διανομή  της κοινής περιουσίας, την χρήση της οικογενειακής στέγης, την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Η συμφωνία αυτή, στο τέλος της διαμεσολάβησης, θα λάβει τη μορφή πρακτικού διαμεσολάβησης που θα την μετατρέψει από ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό σε ένα έγγραφο νομικά δεσμευτικό και συγχρόνως τίτλο εκτελεστό ισοδύναμο με μια δικαστική απόφαση. Τη συνολική αυτή συμφωνία το ζευγάρι που χωρίζει θα προσκομίσει εν συνεχεία στο συμβολαιογράφο και θα εκδώσει,  εύκολα και γρήγορα,  το συναινετικό διαζύγιο χωρίς συγκρούσεις,  φιλικά και ειρηνικά,  εξασφαλίζοντας καλή μελλοντική συνεργασία στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου προς το συμφέρον των παιδιών  τους.