Συγγραφέας:

Για το ζευγάρι που χωρίζει, οι συνέπειες του διαζυγίου δεν περιορίζονται  μόνο στην διεκδίκηση δικαιωμάτων  ή  οικονομικών απαιτήσεων .

Η σύγκρουση επηρεάζει συνολικά την καθημερινότητα  της οικογένειας, διαταράσσει  τις διαπροσωπικές σχέσεις, μειώνει  την απόδοση στην εργασία,  τις επιδόσεις του παιδιού στις σχολικές του υποχρεώσεις, την  ψυχική και  σωματική  υγεία των μελών της οικογένειας .

Στην αντιδικία, κάθε σύζυγος πρέπει να συντάξει δικόγραφα στα οποία να αναφέρει ευαίσθητα περιστατικά της προσωπικής του ζωής  και  να αναζητήσει  μάρτυρες στο στενό συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον για να τα αποδείξει, με συνέπεια να εμπλέκονται στη σύγκρουση, ακούσια, τρίτα πρόσωπα, όπως γιαγιά, παππούς θείοι ή  φίλοι του ζευγαριού, που καλούνται να πάρουν θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Οι συνέπειες της αντιδικίας διαχέονται στις διαπροσωπικές  σχέσεις περισσοτέρων ανθρώπων που δεν είναι  πρωταγωνιστές της σύγκρουσης.  Μια δικαστική απόφαση,  στο τέλος ενός μακροχρόνιου δικαστικού αγώνα προσφέρει μια όχι συνολική  νομική λύση, που δεν αποκαθιστά  τις συνέπειες που προκάλεσε η ίδια η   σύγκρουση.

Υπάρχει άραγε για το ζευγάρι καλύτερη  επιλογή ;

Αποτελεί εμπειρία μας ότι η έγκαιρη προσφυγή στη  διαμεσολάβηση  «θεραπεύει»  συνολικά  τις αρνητικές παραμέτρους της σύγκρουσης, ταυτόχρονα με την γρήγορη, οικονομικότερη, συνολική  και οριστική  επίλυση  όλων των νομικών ζητημάτων.

Στην διαμεσολάβηση, ο μόνος τρίτος που παρεμβαίνει στη διαφορά είναι ο διαμεσολαβητής, πρόσωπο  ουδέτερο και αμερόληπτο που θα γεφυρώσει την  απόσταση των μερών και θα γίνει το μέσο της επικοινωνίας τους. Η διαφορά περιορίζεται στα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία, αντί να αναζητούν συμμάχους στον πόλεμο, αναλαμβάνουν τα ίδια, την ευθύνη για την επίλυση της διαφοράς τους. Στο εμπιστευτικό και πολιτισμένο περιβάλλον της διαμεσολάβησης, τα μέρη μαζί με τους δικηγόρους τους, ταυτόχρονα με την επίλυση των νομικών ζητημάτων, εκφράζουν  την προσωπική τους θεώρηση για την  υπόθεση, ενώ ακούν και αντιλαμβάνονται τη θεώρηση του άλλου. Απαλλάσσονται από ανομολόγητα συναισθήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν και τα οποία αποτελούν, από την εμπειρία μας  στις περισσότερες περιπτώσεις,  τα πραγματικά εμπόδια για την επίλυση της διαφοράς τους. Συνειδητοποιούν τα πραγματικά συμφέροντα τους και διερευνούν από κοινού όλες τις δυνατές λύσεις προκειμένου  να επιλέξουν τις πλέον αμοιβαία επωφελείς.

Κατά την υπογραφή του πρακτικού διαμεσολάβησης από τους συζύγους, τα μέρη εφοδιάζονται με ένα έγγραφο που έχει άμεση ισχύ, ισοδύναμη με δικαστική απόφαση, αλλά και με την απαιτούμενη συμφωνία για τη λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο ενώπιον του συμβολαιογράφου. Συγχρόνως όμως λύνουν τις συσσωρευμένες παρεξηγήσεις της  λανθασμένης επικοινωνίας του παρελθόντος και  θέτουν τα θεμέλια μιας περισσότερο εποικοδομητικής επικοινωνίας στο μέλλον. Αφιερώνοντας στη διαφορά τους μόνο λίγες ώρες, που συνήθως δεν ξεπερνούν την διάρκεια μιας ημέρας, διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, την ψυχική ηρεμία των παιδιών τους, ενώ παραμένουν  συγχρόνως  αποδοτικοί στην εργασία τους και λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους.