Συγγραφέας:

Ένα τροχαίο ατύχημα είναι ένα ατυχές γεγονός που μπορεί να συμβεί σε καθέναν από εμάς. Μπορεί από αυτό να προκύψουν υλικές ζημίες των οχημάτων έως και τραυματισμός ή θάνατος προσώπων.

Μέχρι σήμερα,  η προσφυγή σε ένα μακροχρόνιο και ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα, στα αστικά και ποινικά δικαστήρια, κατά των υπαιτίων και της ασφαλιστικής εταιρείας, ήταν η μόνη  επιλογή. Μια εξίσου αγωνιώδης αναμονή τόσο για τον παθόντα όσο και για τον υπαίτιο.

Τι αλλάζει πλέον στις υποθέσεις από τα αυτοκίνητα; Οι υποθέσεις από τροχαία ατυχήματα μπορούν πλέον να επιλυθούν εκτός δικαστηρίου, με την συνδρομή διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ειδικά για τις υλικές ζημιές, η διαμεσολάβηση προβλέπεται από το Νόμο 4512/2018, από την 17.10.2018, ως  υποχρεωτικό προστάδιο προσπάθειας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Στην διαμεσολάβηση θα παρασταθούν υποχρεωτικά ο παθών, ο υπαίτιος, η ασφαλιστική εταιρεία, καθένας με το δικηγόρο του,  αλλά  μπορούν να μετέχουν και τρίτοι όπως πραγματογνώμονες-τεχνικοί σύμβουλοι.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα μέρη, με την βοήθεια του διαμεσολαβητή και την συνδρομή των δικηγόρων τους,  μπορούν να καταλήξουν σε νομικά δεσμευτική  συμφωνία –πρακτικό διαμεσολάβησης- που, μετά την  τυπική επικύρωσή του από το   δικαστήριο, είναι τίτλος εκτελεστός ισοδύναμος με δικαστική απόφαση.

Ο παθών θα  εισπράξει  γρήγορα  τα οφειλόμενα, ο υπαίτιος θα επιλύσει  γρήγορα την εις βάρος του εκκρεμότητα, η ασφαλιστική δεν θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, οι δικηγόροι θα αμειφθούν άμεσα.

Αξίζει, νομίζουμε, να δοκιμάσετε να λύσετε  οριστικά τη διαφορά από αυτοκίνητο  με λιγότερα έξοδα, σε λιγότερο χρόνο, με ταυτόχρονη αναγνώριση και αποκατάσταση των συναισθημάτων του πόνου και της ενοχής  και  να προχωρήσετε τη ζωή σας, αφήνοντας πίσω σας, όχι μόνο τις αναμνήσεις αλλά και τις δυσάρεστες συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήματος.