Μαρία – Λουίζα Ανδριακοπούλου

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Η Μαρία – Λουίζα Ανδριακοπούλου είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1992 και διατηρεί μαζί με την αδελφή της δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων του Αστικού δικαίου, με έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη συμβουλευτική (University of Strathclyde και PCAI-Hellas) και χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις της στη δικηγορία και στη διαμεσολάβηση γιατί πιστεύει ότι, για την επιτυχή επίλυση των υποθέσεων, είναι σημαντική, εκτός από την άριστη και λεπτομερή νομική διερεύνησή τους, η σε βάθος κατανόηση των ανθρώπων που εμπλέκονται. Έχει μεγάλη εμπειρία στην επίλυση συγκρούσεων, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Η Μαρία-Λουΐζα Ανδριακοπούλου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, εγγεγραμμένη στοn κατάλογο Υ.Δ.Δ.Α.Δ. από το 2013 (Α.Μ. 69), και έχει πιστοποιηθεί από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα C.E.D.R. (CENTRE FOR EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION). Έχει περαιτέρω εξειδίκευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (MiKK και IMC) και στις διαπραγματεύσεις (Resolvers Formation), καθώς επίσης και στη διευκόλυνση δημοσίων διαλόγων (Mediators Beyond Borders International). Έχει λάβει ενεργό μέρος ως διευκολύντρια στη διεξαγωγή δημοσίων διαλόγων με θέμα τη μετανάστευση. Έχει λάβει πιστοποίηση ως εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (IMC). Είναι μέλος της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου.

Με την δικηγόρο Πειραιώς και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κα Ευγενία Σαρίδου, έχουν εκπονήσει και εφαρμόσει στην πράξη πρωτότυπο πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης το οποίο έχει εγκριθεί κατόπιν παρουσίασης και συνέντευξης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή σε ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο.

Η Μαρία -Λουΐζα Ανδριακοπούλου έχει πολυετή εμπειρία στην εθελοντική προσφορά συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα που πάσχουν από εθισμούς.

Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Έχει δεξιότητες ταυτόχρονης διερμηνείας από και προς Αγγλικά και Ιταλικα, καθώς και από Γαλλικά και Γερμανικά

Έχει ασχοληθεί με τη μετάφραση νομικών κειμένων, δικαστικών αποφάσεων και συμβάσεων.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο και τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

‘Εχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε παρουσιάσεις του θεσμου της διαμεσολάβησης σε δικηγόρους στην Αθήνα (Οκτώβριος 2014) και τη Ρόδο ( Οκτώβριος 2015).

Έχει συγγράψει άρθρα και εισηγήσεις για την διαμεσολάβηση και την οικογενειακή διαμεσολάβηση σε νομικά περιοδικά.

Είναι μητέρα δύο παιδιών.

Επικοινωνήστε μαζί μου