Γεώργιος Θεοδωράκος

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ

Οικονομολόγος, Εσωτερικός Ελεγκτής, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής και Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών.

Ο Γιώργος εργάζεται ως Εσωτερικός Ελεγκτής στον Όμιλο ΟΤΕ Α.Ε. από 2007. Αντικείμενα εμπειρίας του αποτελούν όλες οι επιχειρηματικές διεργασίες που αφορούν δραστηριότητες προμηθειών, λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και πληροφορικής. Έχει, ακόμη, πλούσια και πολυετή εργασιακή εμπειρία στο Χρηματοπιστωτικό τομέα (Εθνική Τράπεζα και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) καθώς, επίσης, και στο Βιομηχανικό τομέα (Uni-Pharma). Επιπρόσθετα, έχει διδάξει τα μαθήματα “Strategic Management Accounting” σε επίπεδο BA του Business School του IST College σε συνεργασία με το University of Hertfordshire και “Management Accounting & Finance” σε επίπεδο MBA στο IST College σε συνεργασία με το London South Bank University.

Από το 2013, ο Γιώργος είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με πιστοποίηση από τον διαπιστευμένο  φορέα εκπαίδευσης ΚΕ.ΔΙ.Π. (Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς). Περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α.Μ. 520/0414). Ακολούθως, έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών (2015) από τους διεθνείς φορείς IMC και IMI (International Mediation Consulting και International Mediation Institute). Επιπλέον, έχει εξειδικευθεί περαιτέρω στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (2014) καθώς και στη Σχολική Διαμεσολάβηση (2014) από τους διεθνείς φορείς “MiΚΚ e.V.”  και IMI (International Mediation Institute).

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (2004) και Πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χαλκίδας (1996).

Εκπαιδεύει καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Σχολικής Διαμεσολάβησης, ενώ συγχρόνως, έχει συμμετάσχει σε ποικίλα σεμινάρια και εργαστήρια διαμεσολάβησης με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση.

Ομιλεί αγγλικά.

Έχει συμμετάσχει σε σειρά ελεγκτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Επικοινωνήστε μαζί μου