Ευγενία Σαρίδου

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΙΔΟΥ

Η Ευγενία ασχολείται ενεργά με την Διαμεσολάβηση από το 2011 που έλαβε την βασική  εκπαίδευση από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR). Έκτοτε έχει λάβει περισσότερες από 400 ώρες θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης σε διαφορετικά είδη, διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές χρήσεις της Διαμεσολάβησης, όπως και ειδική εκπαίδευση στην μέθοδο και την πρακτική του σχεδιασμού και της διευκόλυνσης διεξαγωγής δημοσίων διαλόγων. Εξειδικεύθηκε από το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης για Οικογενειακές Συγκρούσεις και Απαγωγές Παιδιών (ΜΙΚΚ E.v. –Βερολίνο) στην χρήση της Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών και είναι ενεργό μέλος του Δικτύου Cross Border Family Mediators. Συνεχίζει να μελετά και να εκπαιδεύεται διαρκώς θεωρώντας την Διαμεσολάβηση τρόπο ζωής αλλά και μια ζωντανή διαδικασία, η οποία εξελλίσσεται παράλληλα με την κοινωνία.

Σε επίπεδο οικογενειακής και εμπορικής Διαμεσολάβησης, έχει συμμετάσχει σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ιδιότητα της διαμεσολαβήτριας, της βοηθού και της παρατηρήτριας.

Παράλληλα, υποστηρίζει την προώθηση της Διαμεσολάβησης στο Σχολείο. Από το 2013, αδιάλειπτα, σε αγαστή συνεργασία με την διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών Κα Μαρία Λουίζα Ανδριακοπούλου και με την υποστήριξη φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προσφέρουν σεμινάρια σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τους έφηβους μαθητές τους για να γίνουν Διαμεσολαβητές στο σχολείο τους. Τα σεμινάρια, βασίζονται σε πρωτότυπο πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, που έχουν εκπονήσει οι ίδιες, το οποίο ενεκρίθη το 2013, κατόπιν παρουσίασης και συνέντευξης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή σε ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο.

Η Ευγενία στη δικηγορική της καθημερινότητα καταπιάνεται σε επίπεδο συμβουλευτικής με υποθέσεις που εντάσσονται στο χώρο του εταιρικού δικαίου, του δικαίου συμβάσεων και του ναυτικού δικαίου και σε επίπεδο δικαστικής πρακτικής με υποθέσεις εντασσόμενες στο ευρύτερο πλαίσιο του ενοχικού δικαίου. Έχει εξειδικευθεί ακαδημαϊκά στο Εμπορικό Δίκαιο (ΜΔΣ  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM University of Durham, UK).

Μιλά και γράφει Αγγλικά και Γαλλικά.

Επικοινωνήστε μαζί μου