Ελισάβετ Τσέλιου

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΕΛΙΟΥ

H Ελισάβετ είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, από το έτος 2012, με πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα εκπαίδευσης CEDR («Center of Effective Dispute Resolution»). Είναι εγγεγραμμένη στον επίσημο κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως και στον κατάλογο διαμεσολαβητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. ΄Εχει εξειδικευθεί περαιτέρω στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και είναι μέλος της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. ΄Εχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια για τις διαπραγματεύσεις στην διαμεσολάβηση. ΄Εχει λάβει ειδική εκπαίδευση στην διευκόλυνση δημοσίων διαλόγων από τον οργανισμό «Mediators Beyond Borders International».

Η μέχρι σήμερα εμπειρία της στην διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων περιλαμβάνει την επίλυση διαφορών οικογενειακών, κληρονομικών, εμπορικών, μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, διαφορών από ιατρικό σφάλμα, αλλά και διαφορών σχετικών με ακίνητα. Για την Ελισάβετ, η διαμεσολάβηση αποτελεί την σημαντικότερη εξέλιξη προς την κατεύθυνση της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, με στόχο την βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων, μέσα από τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση, την συνεργασία και τον ισότιμο διάλογο.

Η Ελισάβετ είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα Αστικού Δικαίου. Ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα από το 1989 ως ελεύθερη επαγγελματίας. Από το 1999 έως το 2016 εργάστηκε παράλληλα ως έμμισθη δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και συγκεκριμένα στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων. Η δικηγορική εμπειρία της περιλαμβάνει παροχή νομικών συμβουλών, διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, σύνταξη δικογράφων, γνωμοδοτήσεων και συμβάσεων και παραστάσεις στα δικαστήρια όλων των βαθμών, με εξειδίκευση στους τομείς:

  1. Οικογενειακού Δικαίου
  2. Συμβάσεων
  3. Εμπράγματου Δικαίου
  4. Κληρονομικού Δικαίου και
  5. Τραπεζικών δανείων

Είναι πτυχιούχος (1987) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμμετέχει ως οργανώτρια και εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για την διαμεσολάβηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συγγράφει άρθρα για την διαμεσολάβηση για επιστημονικά και άλλα περιοδικά (έντυπα και διαδικτυακά).

Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

Είναι μητέρα δύο παιδιών.

Επικοινωνήστε μαζί μου