Πελάτης

Συγγραφέας:

Categories:

Πολύ θετική, άρτιο αποτέλεσμα, άψογη, εξαιρετική, πλήρης – δόθηκε μια αμοιβαία επωφελής λύση – θετική και αμοιβαία επωφελής – κλίμα που δημιουργεί εμπιστοσύνη και διάθεση συνεργασίας – διεξάγεται υπό ευχάριστες συνθήκες, πολύ χρήσιμη και βοηθητική, ιδιαίτερα εποικοδομητική, ότι μπορέσαμε να μιλήσουμε με ηρεμία.
Συνεχίστε έτσι!