ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι  τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπου τα μέρη ρυθμίζουν  προσωπικά και οικονομικά τους θέματα,  με τη συνδρομή ενός ουδέτερου τρίτου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος  τα βοηθά  να καταλήξουν σε μια βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία.

Η διαμεσολάβηση οδηγεί σε λύσεις προσαρμοσμένες στη βούληση των μερών, εστιάζεται στα συμφέροντα των παιδιών, βοηθάει τους γονείς να διατηρήσουν την μεταξύ τους συνεργασία, αποτρέπει τα συναισθήματα πικρίας και εκδικητικότητας, επιλύει συνολικά τις οικογενειακές διαφορές και καταργεί τις δικαστικές αντιδικίες.

 • Παντρεμένα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά
 • Γονείς χωρίς γάμο ούτε συμβίωση
 • Ζευγάρια ετερόφυλα ή ομόφυλα που συμβιώνουν, με ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης
 • Ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά
 • Συγγενείς ή μέλη οικογένειας

Η διαμεσολάβηση ενδείκνυται στην επίλυση των διαφορών:

 • από τον γάμο και την απόκτηση παιδιών
 • από  το σύμφωνο συμβίωσης και την απόκτηση παιδιών
 • από συμβίωση
 • από κάθε μορφής ελεύθερη ένωση
 • από τον γάμο συζύγων με διαφορετική εθνικότητα – διασυνοριακές διαφορές
 • από την απαγωγή παιδιών
 • από την διανομή οικογενειακής περιουσίας ή οικογενειακής επιχείρησης
 • από την διανομή κληρονομιαίας περιουσίας μεταξύ συγγενών
 • η επιμέλεια του παιδιού ή με ποιον γονέα θα κατοικεί
 • ο τόπος κατοικίας του παιδιού
 • η επικοινωνία του παιδιού  με το γονέα που δεν κατοικεί μαζί του, καθώς και με άλλους συγγενείς
 • η διατροφή του παιδιού
 • η καθημερινότητα του παιδιού και η συμμετοχή των γονέων σε αυτή
 • η χρήση της οικογενειακής στέγης
 • η διατροφή του άλλου συζύγου ή συντρόφου
 • η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 • όλα τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από το χωρισμό
 • ευρύτερες συμφωνίες

Οι διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές

Αφορούν:

 • Συζύγους ή συντρόφους – γονείς που χωρίζουν, έχουν διαφορετική εθνικότητα ή κατοικούν σε διαφορετικές χώρες.
 • Παράνομη μετακίνηση ή / και κατακράτηση του / των παιδιών από τον ένα γονέα με ταυτόχρονη στέρηση της επαφής με τον άλλο γονέα.

 

Στις διαφορές αυτές εμπλέκονται περισσότερες της μιας, δικαστικές δικαιοδοσίες. Για τον λόγο αυτό οι διαδικασίες είναι περίπλοκες, χρονοβόρες, εξαιρετικά δαπανηρές και συνήθως αναποτελεσματικές.

 • Η Διαμεσολάβηση δίνει λύσεις:
 • στο ζήτημα της επιστροφής του παιδιού
 • στον καθορισμό της συνήθους διαμονής του
 • στην επιμέλεια, επικοινωνία με τον άλλο γονέα και
 • στην διατροφή του

Τι μπορεί να προσφέρει η «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση;

 • Εξειδικευμένη πληροφόρηση για την διαδικασία της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης  και επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ζευγάρια, γονείς, επαγγελματίες και φορείς).
 • Υπηρεσίες διεξαγωγής Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με την παροχή  βοήθειας για την επιλογή έμπειρου και εξειδικευμένου διαμεσολαβητή από τον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που διαθέτει.
 • Ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης.
 • Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων.