ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Η υπαγωγή μιας διαφοράς στη Διαμεσολάβηση είναι εκούσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ειδικά από τον νόμο 4512/2018 (άρθρο 182) ότι πριν από την συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο θα πρέπει τα μέρη να προσπαθήσουν να λύσουν την διαφορά τους με την διαμεσολάβηση.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

  • διαφορές συνιδιοκτητών από τη σχέση οροφοκτησίας ή από κάθετη ιδιοκτησία, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών και διαχειριστή πολυκατοικίας και οι διαφορές των άρθρων 1003 έως 1032 Αστικού Κώδικα
  • διαφορές αποζημίωσης για υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα και σχετικές με αυτές διαφορές μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών εταιρειών
  • διαφορές από αμοιβές επαγγελματιών (π.χ. δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών)
  • οικογενειακές διαφορές
  • διαφορές αποζημίωσης λόγω ιατρικού σφάλματος
  • διαφορές από την προσβολή εμπορικών σημάτων – διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας-βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων και

διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις