Συγγραφέας:

Τα μέλη της εταιρείας «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», από την σύστασή της διακηρύσσουν την κοινή πεποίθησή τους ότι η Διαμεσολάβηση ως ειρηνικός και αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης των διαφωνιών και συγκρούσεων ταιριάζει απόλυτα στο σχολικό περιβάλλον, αφενός λόγω της φύσης των ενδο-σχολικών διαφωνιών και συγκρούσεων και αφετέρου, αλλά κυρίως, λόγω της εκπαιδευτικής λειτουργίας, που επιτελεί διαμορφώνοντας τόσο υπεύθυνους μαθητές, ικανούς να διαχειριστούν τα προβλήματα της κοινότητάς τους και να τα επιλύσουν, όσο και σχολικό περιβάλλον προσανατολισμένο στην ειρηνική και μέσω του διαλόγου επίλυση αυτών.

Εξάλλου, εξίσου κοινή πεποίθηση των μελών της «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» είναι ότι η διάδοση της διαμεσολάβησης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και δη στους νέους, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση.

Αυτές τις κοινές πεποιθήσεις μετουσιώνουν δύο μέλη της ΔΙΑΛΟΓΟΣ, η Μαρία-Λουίζα Ανδριακοπούλου και η γράφουσα, Ευγενία Σαρίδου, διδάσκοντας αμισθί, το σεμινάριο «Επιλύοντας τις συγκρούσεις μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης», κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της υπευθύνου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ’ Αθήνας, σε καθηγητές δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι, ως σύνολο πρωτότυπο, δηλαδή έχει δημιουργηθεί από τα μέλη που το διδάσκουν, έχει παρουσιαστεί το 2016 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΝΕΠ) και έχει εγκριθεί από αυτό για χρήση σε συγκεκριμένο δημόσιο σχολείο κατά τη διάρκεια εκείνου του σχολικού έτους.

Το σχολικό έτος 2016-2017, τα μέλη της ΔΙΑΛΟΓΟΣ προσέφεραν σεμινάριο 27 ωρών, το οποίο εκτυλίχτηκε χρονικά από τον Δεκέμβριο 2016 έως και τον Απρίλιο 2017 και κατανεμήθηκε σε εννέα συναντήσεις, των τριών –συνήθως συναπτών, χωρίς διάλειμμα- ωρών, όλες μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 25 καθηγητές από 12 δημόσια Γυμνάσια και 10 δημόσια Λύκεια, καθώς και 2 διοικητικοί υπάλληλοι, απασχολούμενοι σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Από τους συνολικά 27 συμμετέχοντες, 24 ήταν γυναίκες και οι 3 άνδρες, οι δε ειδικότητες των καθηγητών ποίκιλλαν περιλαμβάνοντας, φιλολόγους, μαθηματικούς, θεολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, ξένων γλωσσών κ.α. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες είχαν λάβει προηγούμενη θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με την διαμεσολάβηση στο σχολείο, ενώ άλλοι δεν είχαν καμία σχετική εμπειρία.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων περιελάμβανε τόσο θεωρία για το τι είναι η διαμεσολάβηση, ποια είναι η σημασία της και ποια τα οφέλη της για τους μαθητές και την σχολική κοινότητα (διδάσκοντες, μαθητές, γονείς, διοικητικό προσωπικό), ποιες είναι οι τεχνικές, οι δεξιότητες αλλά και οι ποιότητες του διαμεσολαβητή, ποια η διαδικασία της διαμεσολάβησης στο σχολείο, όσο και πρακτική εξάσκηση μέσω πρωτότυπων, ολοκληρωμένων σεναρίων προσομοίωσης διεξαγωγής διαμεσολάβησης εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης η επιμόρφωση περιελάμβανε και πρακτικές κατευθύνσεις για την βήμα προς βήμα εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης μαθητών στο σχολείο για να γίνουν σχολικοί διαμεσολαβητές και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμμαθητές τους καθώς και διανομή επιμορφωτικού υλικού πρωτότυπου αλλά και ενός πλήρους εγχειριδίου επιμόρφωσης μαθητών, μεταφρασμένου (κατόπιν σχετικής έγγραφης άδειας) στην Ελληνική γλώσσα.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν η υποστήριξη των καθηγητών στο έργο τους ως παιδαγωγών, αλλά και η δημιουργία των συνθηκών ώστε, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, να αναλάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία για την δημιουργία και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων επιμόρφωσης των μαθητών στα σχολεία που υπηρετούν.

«Καρπός» αυτής της προσπάθειας είναι ότι την φετινή σχολική χρονιά, 2017-2018, ήδη σε 7 δημόσια σχολεία, με τις –πραγματικά- αξιοθαύμαστες προσπάθειες των καθηγητών τους, 140 μαθητές εκπαιδεύονται από τους καθηγητές τους για να γίνουν «σχολικοί διαμεσολαβητές» και να προσφέρουν στους συμμαθητές τους τις υπηρεσίες τους!
Για τα μέλη της εταιρείας ΔΙΑΛΟΓΟΣ αυτή είναι η μόνη άξια επιβράβευση για την προσπάθεια και τον κόπο τους και γι’ αυτό το λόγο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, και πάλι μετά από πρόσκληση της άοκνης υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ’ Αθήνας ανέλαβαν αμισθί: (α) την επιμόρφωση εξαρχής μίας νέας ομάδας καθηγητών μέσω της διεξαγωγής νέου κύκλου σεμιναρίων που εκκινούν εντός του Δεκεμβρίου 2017, και (β) την με κάθε τρόπο πρακτική και ηθική υποστήριξη των καθηγητών, που επιμορφώθηκαν πέρυσι και φέτος, αναγνωρίζοντας την αξία της Διαμεσολάβησης και αψηφώντας τις δυσκολίες και την κούραση, τόλμησαν να εισάγουν την Διαμεσολάβηση στο σχολείο τους!