ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η εμπορική διαμεσολάβηση αναφέρεται  σ΄ έναν μεγάλο κύκλο υποθέσεων. Ειδικότερα και ενδεικτικά η εμπορική διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ:

 • Εμπόρων και επιχειρηματιών
 • Εταιρειών
 • Επιχειρήσεων και πελατών τους ή προμηθευτών τους ή συνεργατών τους
 • Συνεταίρων ή μετόχων της ίδιας εταιρείας
 • Συνεταίρων ή μετόχων και στελεχών της εταιρείας
 • Εργοδοτών και εργαζομένων
 • Εργαζομένων μεταξύ τους
 • Σωματείων ή άλλων οργανισμών

 

Επιπλέον για την επίλυση διαφορών από προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, καθώς και από χρηματιστηριακές συμβάσεις.

Βασικά πλεονεκτήματα της εμπορικής διαμεσολάβησης είναι:

 • η εμπιστευτικότητα, η οποία προστατεύει την εμπορική και εταιρική φήμη  των  εμπλεκόμενων μερών
 • η προοπτική διατήρησης, αλλά και διεύρυνσης της συνεργασίας τους στο μέλλον,
 • η ταχύτητα επίλυσης των διαφορών που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης («ο χρόνος είναι χρήμα»).