ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπου τα μέρη ρυθμίζουν προσωπικά και οικονομικά τους θέματα,

Η εμπορική διαμεσολάβηση αναφέρεται σ΄ έναν μεγάλο κύκλο υποθέσεων. Ειδικότερα και ενδεικτικά,

Η Διαμεσολάβηση στο Σχολείο είναι ένας από τους τρόπους επίλυσης, ή διαχείρισης, συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον,.....

Η Διαμεσολάβηση, ως τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, μπορεί να βρει εφαρμογή σ΄ ένα ευρύτατο πεδίο υποθέσεων…