Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση στην «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» – Ελισάβετ Τσέλιου

Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση

Συγγραφέας:

Γονείς με διαφορετική εθνικότητα και κατοικία σε διαφορετική χώρα. Και ένα παιδί πέντε (5) χρονών που χρειάζεται στην ζωή του, τόσο τον πατέρα του όσο και την μητέρα του.

Με ποιόν γονέα θα διαμένει το παιδί; Σε ποια χώρα από τις δύο; ΄Η μήπως και στις δύο, για κάποιο χρονικό διάστημα; Πώς και πότε θα έχει επαφή με τον γονιό με τον οποίο δεν διαμένει, καθώς και με την ευρύτερη οικογένειά του(παππού, γιαγιά, θείους, ξαδέλφια); Πώς θα διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση του παιδιού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την εκμάθηση της διαφορετικής γλώσσας του ενός γονιού; Ποια θα είναι η συνεισφορά των γονέων στην διατροφή του παιδιού τους;

Αυτά και άλλα ζητήματα επιλύθηκαν πρόσφατα με την διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία μας, από τα μέλη της Ελισάβετ Τσέλιου και Μαρία – Λουϊζα Ανδριακοπούλου, ως συνδιαμεσολαβήτριες.

Ο πατέρας ΄Αγγλος, η μητέρα Ελληνίδα, που είχαν παντρευτεί και ζούσαν στην Αγγλία, μαζί με την ανήλικη κόρη τους, μέχρι πριν δύο χρόνια που το ζευγάρι χώρισε και η μητέρα έφυγε μαζί με το παιδί και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. ΄Εκτοτε, άνοιξε ένα μεγάλος κύκλος δικών στην Αγγλία και στην Ελλάδα, ο οποίος δεν είχε οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα ως προς τα ζητήματα που έπρεπε να ρυθμιστούν, εκτός από το ότι κρίθηκε ότι η μητέρα δεν ήταν υποχρεωμένη να επιστρέψει στην Αγγλία με το παιδί. ΄Ολο αυτό το διάστημα, η επαφή του πατέρα με την κόρη του ήταν ελάxιστη έως ανύπαρκτη. Από την άλλη πλευρά ο ίδιος δεν κατέβαλε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για τις ανάγκες της κόρης του, με αποτέλεσμα η μητέρα να αναγκάζεται να συγκατοικεί με τους γονείς της και να δυσκολεύεται να καλύψει τα έξοδα του παιδιού.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είχε συνολική διάρκεια (35) ωρών και πραγματοποιήθηκε σε τακτές συνεδρίες, εντός χρονικού διαστήματος (2) μηνών. Η συμμετοχή του Πατέρα, λόγω της κατοικίας του στην Αγγλία, ήταν με τηλεδιάσκεψη. Η Ελληνίδα δικηγόρος του, όπως και η Μητέρα με τη νομική παραστάτη της είχαν κυρίως φυσική παρουσία, αλλά και συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη, σε κάποιες συνεδρίες.

Στην διάρκεια της διαμεσολάβησης επιλύθηκαν οριστικά όλα τα ζητήματα για τα οποία οι γονείς είχαν διαφορές. Η χώρα διαμονής του παιδιού – Ελλάδα – και η άσκηση της γονικής μέριμνας του παιδιού από την Μητέρα. Ο τρόπος και ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον Πατέρα, τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με προσωπική επαφή. Η μηνιαία συνεισφορά του Πατέρα στην διατροφή του παιδιού. Η έναρξη συστηματικής εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας από το παιδί, ώστε να μπορεί να συνεννοείται με τον Πατέρα του. Η διευθέτηση του κοινού περιουσιακού στοιχείου των γονέων (οικία στην Αγγλία) και η ρύθμιση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας μεταξύ τους.

Με το πρακτικό διαμεσολάβησης συμφωνήθηκε να καταργηθούν όλες οι δίκες μεταξύ των γονέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία, όπου, οι χωρισμένοι γονείς, για να αντιμετωπίσουν τα υπέρογκα δικαστικά έξοδα, είχαν αναγκαστεί να πάρουν δάνειο από Τράπεζα με υποθήκευση του κοινού ακινήτου τους στην Αγγλία.

Μέσα σε δύο (2) μήνες, λύθηκαν οριστικά ζητήματα που, για να επιλυθούν από τα δικαστήρια, θα χρειάζονταν πολλά χρόνια, ίσως και μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Επίσης εξοικονομήθηκαν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία σε βάθος χρόνου, πιθανώς θα εξανέμιζαν τα όποια οφέλη θα μπορούσαν να λάβουν οι γονείς από τις μεταξύ τους οικονομικές συμφωνίες.

Η τακτική επικοινωνία του Πατέρα με το παιδί ξεκίνησε ήδη κατά την διάρκεια της διαμεσολάβησης! Η Μητέρα με το παιδί μπορούν πλέον να μετακομίσουν σε δικό τους σπίτι και ο Πατέρας να επισκέπτεται το παιδί στην Ελλάδα, αλλά και να κάνουν μαζί διακοπές!

Αυτή είναι η Διαμεσολάβηση! Η αξία της επιβεβαιώνεται μέσα από την γεφύρωση των αντιθέσεων που οδηγεί στην βελτίωση των σχέσεων των γονέων για το καλό του παιδιού τους!