Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα: Η διαμεσολάβηση στην πράξη

Συγγραφέας:

Categories: Νέα

Έξι χρόνια εμπειρίας που σκεφτήκαμε να μοιραστούμε με τους συναδέλφους μας διαμεσολαβητές.

Να μεταδώσουμε σκέψεις, πρακτικές, πληροφορίες. Να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Να προσφέρουμε εργαλεία για την αντιμετώπιση δυσκολιών από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Να ενισχύσουμε την ουσιαστική σημασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, μέσα από τον τρόπο διεξαγωγής της με βάση τον σκοπό της, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για τον ρόλο και την στάση του διαμεσολαβητή.

Να αναφερθούμε σε ιδιαίτερες μορφές διαμεσολάβησης, όπως είναι η οικογενειακή, η τραπεζική και η διαμεσολάβηση που αφορά στις διαφορές για ακίνητα και εσφαλμένες κτηματολογικές εγγραφές.

Γεννήθηκε έτσι η ιδέα των διαδικτυακών σεμιναρίων, βασισμένα σε θέματα που απασχολούν τους διαμεσολαβητές και για τα οποία πολύ συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις, απορίες, προβληματισμούς, προκλήσεις για συζήτηση.

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και εκτυλίσσονται σε πέντε (5) θεματικούς κύκλους, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας zoom.

Κάθε σεμινάριο διαρκεί 1 ½ ώρα και περιλαμβάνει σύντομη εισήγηση (15’ – 20’), από δύο διαμεσολαβητές – μέλη της «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» και στην συνέχεια συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας θα απαντήσουμε σε ερωτήματα, θα ακούσουμε προβληματισμούς και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Η οικονομική συμμετοχή ανταποκρίνεται στο κόστος της οργάνωσης και προετοιμασίας της θεματικής και του περιεχομένου των σεμιναρίων.

Πιστεύουμε ότι ο ουσιαστικός Διάλογος, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, την διάδραση και την αλληλοκατανόηση, θα βοηθήσουν όλους μας στο έργο που επιτελούμε!

Σας περιμένουμε με χαρά στις διαδικτυακές αυτές συναντήσεις, που αρχίζουν την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022!