Διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές της Οικογενειακής Επιχείρησης – Παναγιώτα Λουκάκου

Ένας γάμος μπορεί να σηματοδοτήσει, εκτός από την δημιουργία μιας οικογένειας και την έναρξη μιας οικογενειακής επιχείρησης. Οι σύζυγοι γίνονται  συνεταίροι συμβάλλοντας με την εργασία τους και συμμετέχοντας στο κεφάλαιο και τη διοίκηση της εταιρείας. Τι γίνεται όταν οι σχέσεις …