ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Από την αντιπαράθεση στην συνεργασία και από τον πόνο στην ανακούφιση! – Ελισάβετ Τσέλιου

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σήμερα τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την φιλική διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα σε τράπεζες και δανειολήπτες, που προέρχονται από κάθε είδους συμβάσεις δανείων (επιχειρηματικών, στεγαστικών, καταναλωτικών  κλπ.). – Γιατί οδηγεί σε λύση που εξυπηρετεί τον δανειολήπτη και …