Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση

Συγγραφέας:

Γονείς με διαφορετική εθνικότητα και κατοικία σε διαφορετική χώρα. Και ένα παιδί πέντε (5) χρονών που χρειάζεται στην ζωή του,

Συγγραφέας:

Στα γραφεία της εταιρείας μας έγινε πρόσφατα μια διαμεσολάβηση που αφορούσε οικογενειακή υπόθεση  μεταξύ συζύγων για τη ρύθμιση της  συνεπιμέλειας

Συγγραφέας:

Πρόσφατα έγινε στα γραφεία της εταιρείας μας η πρώτη διαμεσολάβηση μέσω διαδικτύου, στην οποία είχα την τιμή να είμαι διαμεσολαβήτρια.

Συγγραφέας:

Οι άνθρωποι που επιλέγουν την Διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους, ή απλώς συμμετέχουν σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης

Γιατί ενδείκνυται η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης πριν την άσκηση της αγωγής

Συγγραφέας:

Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης, προβλέπεται από τον Ν. 4640/2019 για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιωτικών διαφορών (αστικών και εμπορικών), με

καταχωριση στο κτηματολογιο

Συγγραφέας:

Οι παραδοχές της απόφασης 1292/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με την καταχώριση στον κτηματολόγιο του πρακτικού διαμεσολάβησης με το