Συγγραφέας:

Η υπογραφή Πρακτικού Διαμεσολάβησης με τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης μέσω gov.gr, είναι γεγονός! Πρόκειται συγκεκριμένα για οικογενειακή διαμεσολάβηση

συν - επιμέλεια

Συγγραφέας:

Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο, που πρόκειται σύντομα να ψηφιστούν, βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου διαλόγου σχετικά με την λειτουργικότητα

Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση

Συγγραφέας:

Γονείς με διαφορετική εθνικότητα και κατοικία σε διαφορετική χώρα. Και ένα παιδί πέντε (5) χρονών που χρειάζεται στην ζωή του,

Συγγραφέας:

Στα γραφεία της εταιρείας μας έγινε πρόσφατα μια διαμεσολάβηση που αφορούσε οικογενειακή υπόθεση  μεταξύ συζύγων για τη ρύθμιση της  συνεπιμέλειας

Συγγραφέας:

Πρόσφατα έγινε στα γραφεία της εταιρείας μας η πρώτη διαμεσολάβηση μέσω διαδικτύου, στην οποία είχα την τιμή να είμαι διαμεσολαβήτρια.

Συγγραφέας:

Οι άνθρωποι που επιλέγουν την Διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους, ή απλώς συμμετέχουν σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης