Πρακτικό Διαμεσολάβησης – Καταχώριση στο Κτηματολόγιο

καταχωριση στο κτηματολογιο

Συγγραφέας:

Οι παραδοχές της απόφασης 1292/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με την καταχώριση στον κτηματολόγιο του πρακτικού διαμεσολάβησης με το οποίο επιλύεται ιδιωτική διαφορά που αφορά σε ακίνητο, έχουν πρακτική αξία και εφαρμογή και μετά την τροποποίηση του Ν. 3898/2010 από το Ν. 4640/2019, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα την διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Σε αυτό το ζήτημα, αναφέρεται μεταξύ άλλων, η διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, μέλος της ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Ελισάβετ Τσέλιου, στις παρατηρήσεις της για την πιο πάνω δικαστική απόφαση (Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος Μαϊου 2020, σελ. 516 επ.)

Διαβάστε περισσότερα στο σύνδεσμο.