Ρύθμιση η Μεταρρύθμιση της Διατροφής και της Επικοινωνίας των Ανήλικων Παιδιών – Παναγιώτα Λουκάκου

οικογενειακη διαμεσολαβηση κορωνοϊος

Συγγραφέας:

****

Οι  γονείς που βρίσκονται σε διάσταση, ή ήδη έχουν πάρει  διαζύγιο, ή έχουν λύσει το σύμφωνο συμβίωσης τους ή είναι γονείς αναγνωρισμένων παιδιών χωρίς γάμο και θέλουν να ρυθμίσουν  θέματα, όπως η διατροφή των ανήλικων παιδιών τους και η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, ή να τροποποιήσουν την αρχική συμφωνία ή απόφαση, ενδέχεται να έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις, λόγω της πρόσφατης πανδημίας. Η τελευταία, εκτός από την μείωση των εισοδημάτων τους, ή άλλες μεταβολές στις συνθήκες παροχής της εργασίας τους, έχει επηρεάσει και την κανονικότητα της  λειτουργίας των δικαστηρίων.

Για όσους επιθυμούν να καθορίσουν του όρους μιας αρχικής συμφωνίας για την διατροφή ή την επικοινωνία, ή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια  απρόοπτη μεταβολή των όρων, που αποτέλεσαν τη βάση της αρχικής τους συμφωνίας είτε ως προς το ποσό της διατροφής των ανήλικων παιδιών τους, ή ως προς το πρόγραμμα της επικοινωνίας τους, αναπόφευκτα προκύπτει η ανάγκη να ρυθμίσουν ή να μεταρρυθμίσουν σύντομα τους όρους ασκήσεως των δικαιωμάτων τους, ώστε να  ικανοποιούν τις νέες τους ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα. 

Πώς αυτή η αρχική ρύθμιση των δικαιωμάτων τους, ή η μεταρρύθμιση μπορεί  να γίνει γρήγορα και οικονομικά, ενώ τα δικαστήρια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή υπολειτουργούν και χωρίς  οι γονείς να εκτεθούν στους κινδύνους διάδοσης του κορωνοϊού   και κυρίως  χωρίς να πυροδοτήσουν τις  διαφωνίες τους;

Η Διαμεσολάβηση, που ανέκαθεν αποτελούσε την πλέον κατάλληλη και επωφελή διαδικασία για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία, την διατροφή και τα λοιπά οικογενειακά θέματα, υπό τις σημερινές συνθήκες αποτελεί πραγματική διέξοδο για τα μέρη, καθώς μπορούν να επιλέξουν ένα διαμεσολαβητή και να συμμετέχουν μαζί με το δικηγόρο τους, στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, σε χρόνο που οι ίδιοι θα επιλέξουν, στο ζεστό και φιλικό χώρο της ΔΙΑΛΟΓΟΣ, σε ασφαλείς συνθήκες, χωρίς να εξαρτώνται από την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και αποφεύγοντας την έκθεση στο συνωστισμό. Στα πλαίσια της διαδικασίας, θα πραγματοποιήσουν μια υποβοηθούμενη από το διαμεσολαβητή διαπραγμάτευση, με σεβασμό στις ανάγκες τους, η οποία μπορεί να καταλήξει σε κοινή συμφωνία με τη μορφή του πρακτικού διαμεσολάβησης. ΄Ετσι θα αποκτήσουν ένα τίτλο εκτελεστό, ισοδύναμο με δικαστική απόφαση, που μπορούν να τροποποιήσουν εύκολα στο μέλλον, σε χρόνο που θα προκαθορίσουν,  ή σε οποιαδήποτε  άλλη χρονική στιγμή το αποφασίσουν, κατά τρόπο  ώστε το περιεχόμενο της συμφωνίας τους να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της ζωής τους  σε πραγματικό χρόνο.