Διαμεσολάβηση μέσω διαδικτύου στην Διάλογος – Μαρία Λουίζα Ανδριακοπούλου

Συγγραφέας:

Categories: Άρθρα

Πρόσφατα έγινε στα γραφεία της εταιρείας μας η πρώτη διαμεσολάβηση μέσω διαδικτύου, στην οποία είχα την τιμή να είμαι διαμεσολαβήτρια.

Τα δύο μέρη, Έλληνες σύζυγοι που διέμεναν προσωρινά εκτός Ελλάδος, αλλά ήθελαν να ξεκινήσουν να ζουν χωριστά, αποφάσισαν, μετά από πρόταση των δικηγόρων τους, οι οποίες πιστεύουν πολύ στο θεσμό της διαμεσολάβησης και στην ειρήνευση που αυτή μπορεί να φέρει στις σχέσεις μεταξύ των γονέων, να ρυθμίσουν τα θέματα που θα προέκυπταν από τη χωριστή τους συμβίωση με διαμεσολάβηση. Τα θέματα αυτά αφορούσαν κυρίως την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής και την διατροφή των παιδιών τους, καθώς και την επικοινωνία των παιδιών με τον γονέα με τον οποίον πλέον δεν θα κατοικούσαν και ο οποίος σύντομα θα πήγαινε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, καθώς και ειδικότερες ρυθμίσεις για την μετάβαση των παιδιών από και προς τις δύο χώρες.

Η Διαμεσολάβηση έγινε στα γραφεία της «Διάλογος». Η διαμεσολαβήτρια και οι δικηγόροι των μερών βρίσκονταν όλες μαζί εκεί με φυσική παρουσία, ενώ τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη που ήταν το καθένα σε δικό του χώρο εκτός Ελλάδος, συνδέθηκαν  με τη διαμεσολαβήτρια και τις δικηγόρους τους, μέσω πλατφόρμας επικοινωνίας, η οποία υποστηριζόταν πλήρως στις εγκαταστάσεις της «Διάλογος».

Τα μέρη είχαν τη δυνατότητα να «βρεθούν» όλα μαζί στο τραπέζι της διαμεσολάβησης και να συζητήσουν για τα θέματα που τους απασχολούσαν. Επίσης υπήρξε δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές αίθουσες του χώρου της εταιρείας, η διαμεσολαβήτρια και οι δικηγόροι να «συναντήσουν» κατ’ ιδίαν τους πελάτες τους, για να συζητήσουν κάποια δύσκολα σημεία της υπόθεσης.

Η διαμεσολάβηση είχε συνολική διάρκεια οκτώ (8) ώρες και κατέληξε με την υπογραφή πρακτικού διαμεσολάβησης, το οποίο στη συνέχεια κατατέθηκε από τη διαμεσολαβήτρια στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και απέκτησε ισχύ ισοδύναμη με δικαστική απόφαση.

Μετά το τέλος της διαμεσολάβησης,  οι δύο γονείς είπαν ότι χάρηκαν πολύ με την καλή τροπή που πήρε η υπόθεση και την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο ένας γονέας έχει ήδη εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία του με τα παιδιά ή με τον άλλο γονέα.