Οικογενειακή

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι  τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπου τα μέρη ρυθμίζουν  προσωπικά και περιουσιακά τους θέματα  με την συμμετοχή ενός ουδέτερου τρίτου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος  τα βοηθά  να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία.

Η διαμεσολάβηση οδηγεί σε λύσεις προσαρμοσμένες στη βούληση των μερών, εστιάζεται στα συμφέροντα των παιδιών, βοηθάει τους γονείς να διατηρήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, αποτρέπει τα συναισθήματα πικρίας και εκδικητικότητας, επιλύει συνολικά τις οικογενειακές διαφορές και καταργεί τις δικαστικές αντιδικίες.

Η διαμεσολάβηση δεν είναι…

 • Προσπάθεια συμφιλίωσης
 • Συμβιβασμός
 • Συμβουλευτική γάμου
 • Πεδίο επιβολής της βούλησης του ενός μέρους στο άλλο
 • Μάχη, όπου υπερισχύει το πιο απειλητικό ή το πιο δυνατό από τα μέρη

Ποιους αφορά;

 • Παντρεμένα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά
 • Γονείς χωρίς γάμο ούτε συμβίωση
 • Ζευγάρια ετερόφυλα ή ομόφυλα που συμβιώνουν με ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης
 • Ομόφυλα ή Ετερόφυλα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά
 • Συγγενείς ή μέλη οικογένειας

Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται;

Η διαμεσολάβηση ενδείκνυται στην επίλυση των διαφορών:

 • από το γάμο και την απόκτηση παιδιών
 • από  το σύμφωνο συμβίωσης και την απόκτηση παιδιών
 • από συμβίωση
 • από κάθε μορφής ελεύθερη ένωση
 • από το γάμο συζύγων με διαφορετική εθνικότητα-διασυνοριακές διαφορές
 • από την απαγωγή παιδιών
 • από τη διανομή οικογενειακής περιουσίας ή επιχείρησης

  Η διαμεσολάβηση

 • οδηγεί σε λύσεις προσαρμοσμένες στη βούληση  των μερών
 • εστιάζεται στα συμφέροντα των παιδιών
 • βοηθάει τους γονείς να διατηρήσουν   την μεταξύ τους   συνεργασία
 • αποτρέπει  τα συναισθήματα πικρίας και εκδικητικότητας
 • καταργεί τις δικαστικές αντιδικίες
 • παρέχει ταυτόχρονη συνολική ρύθμιση περιουσιακών και προσωπικών θεμάτων  που προκύπτουν από το γάμο ή τη συμβίωση και το χωρισμό
 • προσφέρει λύση σε οικογενειακές διαφορές που  εμπλέκονται σύζυγοι από διαφορετικές χώρες

Γιατί με συμφέρει;

Διότι εξοικονομώ χρόνο και χρήμα.

Η διαμεσολάβηση, ως εξωδικαστική διαδικασία, μπορεί :

 • να γίνει άμεσα και  χωρίς  καθυστερήσεις
 • χωρίς προσφυγή στις δικαστικές διαδικασίες και την καταβολή δικαστικών εξόδων
 • να παράσχει  στα μέρη,  πρακτικό διαμεσολάβησης – τίτλο εκτελεστό με ισχύ    ισοδύναμη με δικαστική απόφαση.

Ισχύει αυτός ο θεσμός και σε άλλες χώρες;

Η διαμεσολάβηση είναι  καθιερωμένος και ευρύτατα διαδεδομένος τρόπος επίλυσης οικογενειακών διαφορών  σε πολλές χώρες με πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Σε ορισμένες  διεξάγεται υπό την αιγίδα των κρατικών αρχών και σε άλλες αποτελεί υποχρεωτικό προπαρασκευαστικό στάδιο διευθέτησης διαφορών πριν την έναρξη του δικαστικού αγώνα.

Η διαμεσολάβηση θεωρείται από τους πλέον ενδεικνυόμενους τρόπους επίλυσης και των διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, δηλαδή διαφορών στις οποίες τα μέρη έχουν διαφορετική εθνικότητα και κυρίως διαφορών που πηγάζουν από την απαγωγή παιδιών  και τη φυγάδευσή τους στο εξωτερικό από τον ένα από τους δύο γονείς.

Ποια θέματα επιλύονται με την οικογενειακή  διαμεσολάβηση;

Με τη διαμεσολάβηση μπορούν να επιλυθούν θέματα όπως :

 • η διατροφή των παιδιών και του άλλου συζύγου ή συντρόφου
 • η επικοινωνία του παιδιού  με το γονέα που δεν κατοικεί μαζί του
 • θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των παιδιών.
 • η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 • όλα τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από το χωρισμό
 • ευρύτερες συμφωνίες

Χαρακτηριστικά της  διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία:

 • Εκούσια. Τα μέρη προσέρχονται και παραμένουν στη διαμεσολάβηση με τη θέλησή τους.
 • Αμερόληπτη. Ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος τρίτος και  δεν συνδέεται με τα συμφέροντα της μιας ή της άλλης  πλευράς.
 • Εμπιστευτική. Ο διαμεσολαβητής, τα μέρη και  οι νομικοί τους παραστάτες (δικηγόροι)  δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν σε τρίτους το περιεχόμενο της διαδικασίας και το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης.

Που γίνεται η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση γίνεται σε  ουδέτερο  ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο  χώρο, με τιμές που διαμορφώνονται ανάλογα με  τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 Στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών, συνήθως η διαμεσολάβηση γίνεται στη χώρα στην οποία βρίσκεται το παιδί.

Πως μπορεί η οικογένειά μου να βοηθηθεί από τον Διαμεσολαβητή;

Οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές είναι

 • έμπειροι στα θέματα οικογενειακού δικαίου που μπορεί να προκύψουν μετά τη διάσταση των συζύγων  ή συντρόφων και τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
 • μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους αποκαθιστώντας την επικοινωνία και διερευνώντας τις λύσεις που προτείνουν τα μέρη
 • είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να εντοπίζουν τις ανάγκες της οικογένειας και ιδιαίτερα των παιδιών και να τις θέτουν υπόψη ώστε να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν από τα μέρη, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.

Τι μπορεί να μου προσφέρει η «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση;

 • Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση για τη διαδικασία της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης  και επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ζευγάρια, γονείς, επαγγελματίες και φορείς)
 • Παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με την παροχή  βοήθειας για την επιλογή έμπειρου και εξειδικευμένου διαμεσολαβητή από τον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που διαθέτει.
 • Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης .
 • Διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν το θεσμό.