Η “ΔΙΑΛΟΓΟΣ”

Η «Διάλογος» είναι μία εταιρεία στην υπηρεσία της Διαμεσολάβησης. Οι άνθρωποι της «Διάλογος» πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία και την χρησιμότητα της Διαμεσολάβησης και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την «Διάλογος», προκειμένου ο εναλλακτικός αυτός τρόπος επίλυσης των διαφορών να αναπτυχθεί ουσιαστικά. Σκοπός της «Διάλογος» είναι η διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, η διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης, η διεξαγωγή σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, η διαρκής ενημέρωση του κοινού (επαγγελματιών και μη) και η φιλοξενία στους χώρους της, εκδηλώσεων και δράσεων σχετικών με την Διαμεσολάβηση. Η «Διάλογος» διαθέτει επίσης τους χώρους της σε διαμεσολαβητές, που δεν είναι μέλη της, για την πραγματοποίηση διαμεσολαβήσεων στο κατάλληλο περιβάλλον, διότι το όραμά μας είναι η εξυπηρέτηση της Διαμεσολάβησης στην πράξη.

Η «Διάλογος» είναι πρωτοπόρος στον χώρο της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της, οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, σε κατάλληλο και ενδεδειγμένο περιβάλλον, η «Διάλογος» προσφέρει την δυνατότητα στο θεσμό της Διαμεσολάβησης να βρίσκει την έκφρασή του και να λειτουργεί, όπως πραγματικά είναι προορισμένος. Να βοηθά, δηλαδή, στην πράξη, τους ιδιώτες, τους επαγγελματίες, τα νομικά πρόσωπα να επιλύσουν τις διαφορές τους, πάντα με την συμπαράσταση των δικηγόρων τους, σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζουν την πορεία και την δράση τους, μακριά από την φθορά και το οικονομικό κόστος της δικαστικής αντιδικίας. Η εμπειρία μας από την πραγματοποίηση διαμεσολαβήσεων στους χώρους της «Διάλογος» δείχνει ότι, όσοι μας εμπιστεύονται βρίσκουν στην «Διάλογος» τους ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν να το επιτύχουν.