Ημέρα: 11 Ιουλίου 2018

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, τα μέλη της εταιρείας μας Ελισάβετ Τσέλιου και Μαρία-Λουϊζα Ανδριακοπούλου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση σε δύο ομάδες ψυχολόγων που κάνουν την μετεκπαίδευσή τους στην συστημική θεραπεία και συστημική συμβουλευτική στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Νέα - Η «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (περισσότερα…)