Ημέρα: 25 Ιουνίου 2018

Μαρία – Λουϊζα Ανδριακοπούλου: Διαμεσολαβητής και Δικηγόρος, συνεργάτες στη διαμεσολάβηση!

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της διαμεσολάβησης ως υποχρεωτικό προστάδιο σε σειρά υποθέσεων, μας έχουν οδηγήσει, είτε βρισκόμαστε στη θέση του διαμεσολαβητή είτε στη θέση του δικηγόρου, να εξετάσουμε με προσοχή τους τρόπους συνεργασίας μας στα πλαίσια της διαμεσολάβησης.

Δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι στη διαμεσολάβηση, κύριο ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην τελική επίτευξη συμφωνίας διαδραματίζουν τα μέρη, με την βοήθεια του διαμεσολαβητή. Όμως, σε όλη την διαδικασία, ο ρόλος του δικηγόρου είναι κομβικός, ειδικά στις περιπτώσεις που ο δικηγόρος αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη του και του διαμεσολαβητή.

(περισσότερα…)