Ημέρα: 11 Ιουνίου 2018

trapezes-danioliptes

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σήμερα τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την φιλική διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα σε τράπεζες και δανειολήπτες, που προέρχονται από κάθε είδους συμβάσεις δανείων (επιχειρηματικών, στεγαστικών, καταναλωτικών  κλπ.).

– Γιατί οδηγεί σε λύση που εξυπηρετεί τον δανειολήπτη και ταυτόχρονα ικανοποιεί την τράπεζα.

– Γιατί βασίζεται στα σημερινά πραγματικά οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες του δανειολήπτη, αλλά και στην τρέχουσα αξία των εξασφαλίσεων της τράπεζας σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και σε ποιο βαθμό μπορεί η τράπεζα  να ικανοποιηθεί από αυτά.

– Γιατί φέρνει τον δανειολήπτη και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της τράπεζας στο ίδιο τραπέζι, σε ισότιμο διάλογο, διαφανή διαπραγμάτευση και συνεπακόλουθη αλληλοκατανόηση των θέσεων και των επιδιώξεων κάθε πλευράς, με την βοήθεια του ουδέτερου και αμερόληπτου διαμεσολαβητή.

– Γιατί η διαδικασία έχει μικρό κόστος, είναι σύντομη και καταλήγει σε συμφωνία με ισχύ ισοδύναμη δικαστικής απόφασης.

(περισσότερα…)